Πρόσκληση για υποβολή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Δράσης “Seed Projects”

Το κεντρικό Σημείο Παροχής Υπηρεσιών της Ερευνητικής Υποδομής OMIC ENGINE που βρίσκεται στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα, καλεί την επιστημονική κοινότητα για την υποβολή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Δράσης “Seed Projects” με στόχο την προώθηση διεπιστημονικών, καινοτόμων ερευνητικών ιδεών στη Συνθετική Βιολογία.

Κάθε seed project θα αξιοποιήσει το ερευνητικό προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις υποδομές της OMIC-ENGINE στο πλαίσιο μίας κοινής ερευνητικής πρότασης. Η θεματολογία των προτάσεων δεν είναι καθορισμένη και μπορεί να αφορά διάφορα επίπεδα ερευνητικής δραστηριότητας, από αναλυτικές μελέτες, ανάπτυξη τεχνολογίας μέχρι την παραγωγή νέων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών στον τομέα της Συνθετικής Βιολογίας. Θα προωθηθούν προτάσεις στον ευρύτερο τομέα της αγρο-βιοτεχνολογίας.

Οποιοδήποτε μέλος της επιστημονικής κοινότητας έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της ερευνητικής πρότασης.

Οι προτάσεις πρέπει να έχουν καλά καθορισμένους στόχους και να οδηγούν σε αποτελέσματα που προάγουν τη Συνθετική Βιολογία στην Ελλάδα.

Διάρκεια-Χρηματοδότηση

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι από 2 εβδομάδες έως δύο μήνες. Το ύψος της χρηματοδότησης καθορίζεται από τη χρονική διάρκεια στα εργαστήρια της ΟΜΙC ENGINE.

Αίτηση

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβληθεί στα αγγλικά και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Title of Project


Primary contact for the team

Include name, department, organisation and email address


Team

Please include the names of all team members, and briefly (1-2 sentences) what they will contribute to the project.


Summary

Briefly summarise your proposal


Proposal

Describe what you are planning to do with the funding, including aims, methods, outcomes and who will be involved


Benefits and outcomes

Describe how your project will promote novel research approaches of synthetic biology in the agro-food sector


ΟΜΙC-ENGINE department/organisation for the research and cost centre

Include name, institution, department and email address of the OMIC-Engine laboratories that will host the project. Include support letter from the receiving laboratory


Budget

Provide a budget breakdown for your proposal based on the timescale needed for project completion and indicate if you have access to any additional funding to meet your aims

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Defining Synthetic Biology tools

Omic-Engine is participating in the European Project BioroBoost ( https://www.omic-engine.com/post/omic-engine-joins-forces-with-bioroboost ). Last week it was the second general assembly of Bioroboos

1/9